Parametry i przykładowy SMS

Jak wysłać SMS przez API?username - Nazwa logowania
password - Hasło lub klucz API
sender - SMS Sender - Max. 11 znakov
def_time - czas wysłania masowej wiadomości SMS, jeśli nie zostanie zdefiniowany, zostanie użyty bieżący
id - opcjonalny unikalny identyfikator generowany przez klienta, identyfikacja dla raportów dostawy HTTP GET / POST - PULL / PUSH method
name - Meno voliteľné - pre export doručeniek do Export do CSV, XLS
idc - opcjonalna nazwa klienta, aby wyeksportować raporty dostawy do eksportu do CSV, XLS
unicode - SMS będzie wysyłany ze znakami diakrytycznymi i
phone - Numer telefonu
text - Text SMS
callback - Raport dostawy SMS zostanie wysłany pod zdefiniowany adres URL. Konieczne jest zdefiniowanie unikalnego identyfikatora wiadomości w celu późniejszego przypisania statusu korepetycji SMS
XML_POST_URL - https://www.123sms.sk/api/sms-xml/
alebo pre GSM SMS z modemu https://www.123sms.sk/api/gsm-sms-xml/

Príklad odoslania SMS

<?php
define
('XML_PAYLOAD''<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sms>
    <credential>
        <username>test</username>
        <password>heslo</password>
    </credential>
      <message>
        <sender>mojafirma</sender>
        <def_time>2021-12-31 23:59:00</def_time>
        <recipients>
            <recipient>
                <id>121</id>
                <unicode>0</unicode>
                <phone>421944385600</phone>
                <text>Doporucujeme odcervit psa - SONKA - po polroku. MVDr. Brcko</text>
            </recipient>
            <recipient>
                <id>122</id>
                <unicode>1</unicode>
                <phone>421948700708</phone>
                <text>Dnes uplynie 12 týždňov od podania BRAVECTO tbl. Vášmu psovi - - proti kliešťom a blchám.</text>
            </recipient>
         </recipients>
    </message>
    <optional>
       <callback>https://www.domena.sk/sms/callback.php</callback>
    </optional>
</sms>'
);
define('XML_POST_URL''https://www.123sms.sk/api/sms-xml/');
$ch curl_init();
curl_setopt($chCURLOPT_URLXML_POST_URL);
curl_setopt($chCURLOPT_RETURNTRANSFER1);
curl_setopt($chCURLOPT_TIMEOUT60);
curl_setopt($chCURLOPT_POSTFIELDSXML_PAYLOAD);
curl_setopt($chCURLOPT_HTTPHEADER, array('Connection: close'));
$result curl_exec($ch);
if (
curl_errno($ch) ) 

$result 'ERROR -> ' curl_errno($ch) . ':' curl_error($ch); 

else 

$returnCode = (int)curl_getinfo($chCURLINFO_HTTP_CODE); 
switch(
$returnCode
   { 
   case 
200$xmlObject = new SimpleXMLElement($result);   
             
$status $xmlObject->status
             
$balance $xmlObject->balance
             
$errorsms $xmlObject->errorsms;
             
$failedsms $xmlObject->failedsms;  
   break; 
   case 
404
   
$result 'ERROR -> 404'
   break; 
   default: 
       } 
curl_close($ch); 

?>
 

 

Odpoveď XML

<response>
<status>1</status>
<balance>64.2454</balance>
<sentsms>3</sentsms>
<errorsms></errorsms>
<failedsms></failedsms>
</response>

 

status -

1 prijaté volanie

- 1 chybné prihlasovacie údaje

sentsms - počet úspešne prijatých SMS do systému

errorsms - počet neodoslaných SMS z dôvodu chybných čísiel

failedsms - počet neodoslaných SMS z dôvodu nízkeho kreditu

 

 

Doručenky -

status: status=delivered, undelivered

id customer: idc=123456